Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Włocławku w roku 2022

Posiedzenie Prezydium ORPiP we Włocławku  22 Lutego

Posiedzenie ORPiP we Włocławku  22 Marca

Posiedzenie Prezydium ORPiP we Włocławku  26 Kwietnia

Posiedzenie Prezydium ORPiP we Włocławku  17 Maja

Posiedzenie ORPiP we Włoclawku  21 Czerwca

Posiedzenie Prezydium ORPiP we Włocławku  19 Lipca

Posiedzenie Prezydium ORPiP we Włocławku  23 Sierpnia

Posiedzenie ORPiP we Włocławku  23 Września

Posiedzenie Prezydium ORPiP we Włocławku  25 Października

Posiedzenie Prezydium ORPiP we Włocławku  22 Listopada

Posiedzenie ORPiP we Włocławku  19 Grudnia

UWAGA !!!

W momencie odwołania pandemii odbędzie się Okręgowy Zjazd Delegatów VIII Kadencji i terminy Posiedzeń ulegną zmianie .

Małgorzata Zawirowska

Przewodnicząca Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych

we Włocławku