Samorząd - VIII Kadencja


Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 • Przewodnicząca – Beata Błaszkiewicz
 • Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Zawirowska
 • Sekretarz - Jolanta Świerska
 • Skarbnik - Violetta Redzimska
 • Członek Prezydium - Beata Ulanowska

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

 • Barbara Cendrowska
 • Bogumiła Osmałek
 • Danuta Płoszaj-Ziółkowska
 • Violetta Redzimska
 • Barbara Rykowska
 • Agnieszka Stawicka
 • Jolanta Świerska
 • Hanna Tom
 • Beata Ulanowska
 • Marzanna Władecka
 • Małgorzata Zawirowska
 • Jolanta Żywica

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek - Grażyna Rzekanowska

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych:

 • Ewa Chrząszcz
 • Renata Jarębska
 • Elżbieta Kryger
 • Iwona Wojciechowska

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Przewodniczący Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych - Dawid Kamiński

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych:

 • Zofia Cybulska
 • Agnieszka Grubalska

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pielęgniarek i Położnych - Beata Kiniorska-Raciborska

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pielęgniarek i Położnych :

 • Magdalena Gronowska-Korzeniewska
 • Milena Maciejewska

Komisje

Komisja ds. kształcenia i przeszkoleń po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej:

 • Beata Błaszkiewicz
 • Danuta Płoszaj-Ziółkowska
 • Agnieszka Stawicka
 • Małgorzata Zawirowska

Komisja ds. prawa i legislacji:

 • Beata Błaszkiewicz
 • Hanna Tom
 • Marzanna Władecka

Komisja ds. socjalnych

 • Bogumiła Osmałek
 • Violetta Redzimska
 • Jolanta Świerska
 • Beata Ulanowska

Komisja ds. uzdrowisk:

 • Beata Błaszkiewicz
 • Barbara Rykowska

Komisja ds. indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych

 • Jolanta Świerska
 • Jolanta Żywica Komisja ds. inwentaryzacji
 • Danuta Płoszaj-Ziółkowska
 • Hanna Tom

Komisja ds. likwidacji

 • Marzanna Władecka
 • Jolanta Żywica

Delegatki na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji:

 • Beata Błaszkiewicz
 • Beata Ulanowska
 • Małgorzata Zawirowska

Członkinie Kapituły do spraw odznaczeń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych:

 • Eluszkiewicz Danuta
 • Grąbczewska Marzena
 • Haor Beata
 • Kiniorska-Raciborska Beata
 • Lewandowska Małgorzata
 • Jabłońska Małgorzata