2 Czerwca 2021

Lista webinarów Urgo Medical w tematyce "ran przewlekłych i zaopatrywania ich w opatrunki specjalistyczne"

1. Jak skutecznie skrócić czas leczenia rany? - dr n. med. Grzegorz Krasowski

2. Jak poradzić sobie ze stopą cukrzycową w czasie pandemii? – dr n. med. Sebastian Borys

3. Zasady doboru i praktycznie zastosowanie opatrunków specjalistycznych – mgr Anna Daudzward

4. Mikrobiologia rany - zobacz, co dzieje się pod powierzchnią! - dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw.

5. Zaopatrywanie ran termicznych u dzieci – dr n. med. Joanna Jutkiewicz-Sypniewska

6. Leczenie ran przewlekłych w przebiegu choroby nowotworowej – dr n. med. Grzegorz Krasowski

7. Nie taki diabeł straszny, czyli jak skutecznie leczyć rany z POZ - lek. Łukasz Szczepański

8. Leczenie Zespołu Stopy Cukrzycowej – obalamy mity – dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska

9. Skracanie czasu leczenia w zespole stopy cukrzycowej z wykorzystaniem nowoczesnych opatrunków Urgo Medical – mgr Anna Daudzward

10. Odleżyny – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? – dr hab. n. o zdr.Dariusz Bazaliński i mgr Anna Daudzward

11. ZSC - jak chronić stopy latem i czy opatrunek może skrócić czas gojenia rany? – dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska

12. Opracowanie rany w przebiegu ZSC – lek. Przemysław Lipiński

13. Razem dla EB

14. Pacjent z raną przewlekłą w ośrodku terapii hiperbarycznej – mgr Urszula Jakubowska

15. Cukrzyca i ZSC w najnowszych zaleceniach PTD – prof. Irina Kowalska, dr Sebastian Borys

16. Postępowanie z odleżyną w warunkach domowych – lek. Łukasz Szczepański

17. Zakażone owrzodzenie w przebiegu ZSC - jak je rozpoznać i skutecznie leczyć? – prof. Marzenna Bartoszewicz

18. Owrzodzenie żylne w praktyce pielęgniarskiej, w dobie Covid-19 – mgr Urszula Jakubowska

19. Przypadki trudne i beznadziejne - wszystko, co możemy zrobić dla ratowania kończyny przed amputacją – mgr Aneta Zymon

20. Urgo i kontrolowane podciśnienie – dobrana para w leczeniu trudno gojących się ran w warunkach opieki domowej – prof. Tomasz Banasiewicz, dr hab. Dariusz Bazaliński

21. Co z tą stopą? Stopa cukrzycowa w gabinecie lekarza POZ - spojrzenie diabetologa i chirurga – lek. Agnieszka Lipińska, lek. Przemysław Lipiński

22. Stopa cukrzycowa w ogniu pytań i odpowiedziach ekspertów – Barbara Ochmańska, dr Sebastian Borys

23. Respirator to nie wszystko - opieka nad pacjentem w OIT, w dobie pandemii COVID-19 - mgr Małgorzata Jadczak, mgr Anna Zdun

24. Opieka wielodyscyplinarna w leczeniu ran trudno gojących się – mgr Aneta Zymon, mgr Justyna Tujko

25. Wzloty i upadki w leczeniu ran trudno gojących się – mgr Urszula Jakubowska

26. Nowe świadczenie „Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych 2” (KLRP-2). Dlaczego warto przyjrzeć mu się bliżej? – adw. Grzegorz Mączyński

27. Stopa cukrzycowa: odciążać czy chodzić? Oto jest pytanie… Dwa miasta – jedna odpowiedź – dr Adam Węgrzynowski, dr Sebastian Borys

28. TLC-NOSF skraca czas gojenia i redukuje koszty leczenia rany – mgr Anna Daudzward

29. Rany w POZ – dwa punkty widzenia prowadzące do wyleczenia – lek. Łukasz Szczepański, mgr Anna Daudzward

30. Antybiofilmowe działanie opatrunku UrgoClean Ag w ranach trudno gojących się – mgr Sylwia Rogowska

31. URGONOMIA – efektywność wykorzystania opatrunków URGO w trudnych ranach brzusznych – prof. Tomasz Banasiewicz

32. [ALR ON-LINE] TILI – nowe, przydatne narzędzie do diagnozowania miejscowego zakażenia rany - prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz

33. [ALR ON-LINE] Od oczyszczania do naskórkowania z opatrunkami Urgo – mgr Urszula Jakubowska

34. [ALR ON-LINE] Kompresjoterapia w leczeniu ran przewlekłych – czy wiemy już wszystko? – dr n. med. inż. Sławomir Pyszniak

35. [ALR ON-LINE] Żywienie pacjenta w chorobie. Rola białka w żywieniu pacjenta z trudno gojącymi się ranami – Katarzyna Jasińska

36. [ALR ON-LINE] WARSZTAT „A po co TEN opatrunek” – jak URGO odpowiada na potrzeby rany – mgr Anna Daudzward

37. [ALR ON-LINE] Im wcześniej, tym lepiej, czyli co, kiedy i w jakich ranach zastosować aby uzyskać jak najlepsze rezultaty – mgr Anna Daudzward https://www.youtube.com/watch?v=Ti3GG3aMXP4

38. [ALR ON-LINE] Jak skrócić czas leczenia rany? Silne dowody naukowe świadczące o skuteczności opatrunków w technologii TLC-NOSF – dr n. med. Sebastian Borys

39. [ALR ON-LINE] Czysta rana warunkiem powodzenia terapeutycznego – dr n. farm. Przemysław Dalkowski (wykład)

40. [ALR ON-LINE] Czysta rana warunkiem powodzenia terapeutycznego – dr n. farm. Przemysław Dalkowski (warsztat)

41. Delikatny ale i skuteczny – jaki powinien być opatrunek w postępowaniu z raną onkologiczną? – mgr Sylwia Rogowska

42. Ocena wartości publikacji naukowych – dr hab. n. med. Jacek Wroński

43. Zakażenie rany okiem mikrobiologa i chirurga – czy widzimy to samo – prof. Marzenna Bartoszewicz i dr G. Krasowski

44. Praca nowoczesnej pielęgniarki XXI wieku – mgr Paulina Szymańska