Sprawozdawczość statystyczna w roku 2024 z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia” za rok 2023


Szanowni Państwo, przypominamy o corocznym obowiązku statystycznym, który dotyczy przekazania sprawozdań o symbolu „MZ” przez wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów.

Szczegółowe informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronach internetowych Centrum e-Zdrowia w Warszawie.

Sprawozdania statystyczne należy złożyć na odpowiednich dla Państwa działalności formularzach o symbolu MZ, za pośrednictwem systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).

Obowiązkiem sprawozdawczym są objęte są wszystkie praktyki zawodów medycznych niezależnie od kodu rodzaju praktyki jaki jest wpisany w księdze rejestrowej. Księgi rejestrowe (RPWDL): – https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl

Jeśli lekarz / lekarz dentysta / pielęgniarka / położna / fizjoterapeuta prowadzi działalność w ramach podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej ma obowiązek elektronicznego przesłania sprawozdań z obydwu typów działalności.

Podstawą do zwolnienia z obowiązku sprawozdawczego może być wyłącznie odpowiedni wpis w księdze rejestrowej z informacją o zawieszeniu lub zaprzestaniu działalności. Zmiany zapisów w księgach rejestrowych: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl zakładka "kontakt".

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 poz. 773) art. 30 ust. 1 pkt 3, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. 2022 poz. 2453) w części „zdrowie i ochrona zdrowia".

Przekazywane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nieidentyfikowalność danych jednostkowych.


„Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.)., wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie www.cez.gov.pl a dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl


powrót do aktualności