Systemie Monitorowania Kształcenia


Instrukcja

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych dotycząca poruszania się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)

Szanowni Państwo Na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych zamieszczono instrukcję dla pielęgniarek i położnych do zakładania konta w SMK:

www.nipip.pl

Najczęściej popełniane błędy

Najczęściej popełniane błędy podczas składania wniosku na platformie SMK:

  • nieprawidłowo wpisane imię i nazwisko w dopełniaczu;
  • wpisywanie imion, nazwisk i adresów z małej litery;
  • nieprawidłowo wypełniane pole „grupa biznesowa (w tym polu należy wybrać: „pielęgniarka” lub „położna”);
  • w polu „grupa funkcjonalna należy wybrać: „użytkownik”;
  • w polu „nr prawa wykonywania zawodu" należy wpisać siedmio cyfrowy numer zaświadczenia łącznie z symbolem literowym „P" lub „A" (błędem jest wpisanie numeru rejestru lub serii i numeru druku PWZ);
  • w polu „wystawca" należy wpisać organ, który podjął uchwałę o stwierdzeniu PWZ, czyli odpowiednia Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych;
  • osoba będąca jednocześnie pielęgniarką i położną musi złożyć dwa wnioski, odrębnie dla pielęgniarki i odrębnie dla położnej;
  • w polu „lista specjalizacji" należy wpisać wszystkie dotychczas ukończone formy kształcenia (szkolenia specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne i kursy dokształcające).

Zapoznaj się z instrukcją poruszania się w systemie SMK krok po kroku.

Rekomendowaną przeglądarką internetową do sporządzania wniosków przez CSIOZ w SMK jest Firefox.

Dane kontaktowe

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A 00-184 Warszawa,
tel: 22 597-09-27
fax: 22 597-09-47
biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl

ze strony OIPiP we Włocławku osoba odpowiedzialna za SMK:
Robert Waszkiewicz 54 231 18 77