Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Wysokość składki członkowskiej w 2016 roku
dla osób wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej uległa obniżeniu i wynosi

32,10 zł miesięcznie i obowiązuje od 01.01.2016r.

Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK O/Włocławek
98 1500 1780 1217 8005 7933 0000

Rekomendacja KOPiP

ORPiP wydaje zalecenie w zakresie rozdziału dodatkowych środków z NFZ przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki w okresie od 01 września 2015r. ( Rozporządzenie MZ z dnia 8 września 2015r). Rekomendujemy, aby w/w środki były przyznane w równej wysokości na wszystkie wykazane Pielęgniarki i Położne z zachowaniem proporcji w stosunku do przepracowanych godzin, w danym miesiącu. Czyli równoważnik etatu przeliczyć należy na stawkę godzinową i naliczyć każdej pracującej w danym miesiącu pielęgniarce proporcjonalnie do ilości godzin z harmonogramu.28 Września 2016

Szanowni Państwo!


Informacja prasowa z sesji "Profilaktyka, diagnostyka, leczenie i higiena pacjenta z NTM" zorganizowanej w ramach XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich.
28 Września 2016

Szanowni Państwo!


Bez porozumienia po spotkaniu ministra zdrowia z PZM | Zmiany w ustawie refundacyjnej
Newsletter Medexpress
.
27 Września 2016

Szanowni Państwo!


Newsletter NIPIP 6/2016.
26 Września 2016

Szanowni Państwo!


Największy protest pracowników ochrony zdrowia. "Wszyscy medycy są na ulicy" | Jest projekt założeń do ustawy o POZ
Newsletter Medexpress
.
23 Września 2016

Szanowni Państwo!


10 powodów manifestacji 24 września | Policja ostrzega przed wodą "Żywioł Żywiec Zdrój"
Newsletter Medexpress
.
23 Września 2016

Szanowni Państwo!


NSZZ "Solidarność" okupuje gmach Ministerstwa Zdrowia
Newsletter Medexpress
.
19 Września 2016

Szanowni Państwo!


POZ jednak nie dla każdego? | Fizjoterapeuta: tylko z dokumentem.
Newsletter Medexpress
.
16 Września 2016

Szanowni Państwo!


Opieka koordynowana - wszystko jeszcze przed nami | O co chodzi lekarzom rezydentom?
Newsletter Medexpress
.
16 Września 2016

Szanowni Państwo!


Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 września 2016 r. w Warszawie..
16 Września 2016

Szanowni Państwo!


Lekarz POZ dla wszystkich | Prof. Zembala interweniuje w sprawie przeszukań w mieszkaniach lekarzy
Newsletter Medexpress
.
13 Września 2016

Szanowni Państwo!


Krzysztof Bukiel: Północnokoreański sposób na kolejki - do polskiej służby zdrowia | Prof. Wysocki: System nie jest przejrzysty
Newsletter Medexpress
.
13 Września 2016

Szanowni Państwo!


Tomasz Latos: musi dojść do zmiany systemu | Atram można zwrócić w każdej aptece bez paragonu
Newsletter Medexpress
.
2 Września 2016

Szanowni Państwo!


Stanowisko z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji MZ dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikach..
2 Września 2016

Szanowni Państwo!


XIII Kongres Pielęgniarek Polskich - 15-17 Września.

newsletter - XIII Kongres Pielęgniarek Polskich.
26 Sierpnia 2016

Szanowni Państwo!


92 proc. przypadków różyczki w Unii Europejskiej przypada na Polskę | Lekarz pracował 10 dni bez przerwy. Bo... nie było innego wyjścia.
Newsletter Medexpress
.
24 Sierpnia 2016

Szanowni Państwo!


Nowe zasady wyboru szefów placówek | NRL przedstawiła stanowisko w sprawie liceów pielęgniarskich.
Newsletter Medexpress
.
23 Sierpnia 2016

Szanowni Państwo!


Jak długo pracują polscy lekarze? | Czy będzie ustawowy zakaz strajków w służbie zdrowia?.
Newsletter Medexpress
.
17 Sierpnia 2016

Szanowni Państwo!


Rząd pozwala na omijanie przepisów o czasie pracy lekarzy | Zika w Polsce.
Newsletter Medexpress
.
11 Sierpnia 2016

Szanowni Państwo!


Tragedia w szpitalu: lekarka zmarła podczas dyżuru | 20 rad jak zminimalizować ryzyko urlopowych zakażeń.
Newsletter Medexpress
.
10 Sierpnia 2016

Szanowni Państwo!


Radziwiłł komentuje żądania finansowe pracowników ochrony zdrowia | Jawne egzaminy lekarskie.
Newsletter Medexpress
.
10 Sierpnia 2016

Szanowni Państwo!


Wiemy pod jakim hasłem odbędzie się wielka manifestacja pracowników ochrony zdrowia | Zmienią się przepisy dotyczące wypisywania recept.
Newsletter Medexpress
.
8 Sierpnia 2016

Szanowni Państwo!


NFZ: ponad miliard więcej na leczenie Polaków | Samorządy boją się, że będą miały więcej zadań, bez dodatkowego finansowania.
Newsletter Medexpress
.
8 Sierpnia 2016

Szanowni Państwo!


Dziąłajac w imieniu Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych województwa kujawsko- pomorskiego zwracamy się do Pana/Pani z prośbą o zapoznanie się z nowo powstałym i niebezpiecznym tematem powrotu do sytemu kształcenia przeddyplomowego w zawodzie pielegniarki i położnej w liceach medycznych oraz poparcia sprzeciwu naszego środowiska wobec zamierzeń obecnego.
29 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Wczasy wypoczynkowe z programem leczenia 2016-Sanatorium OAZA Inowrocław.
29 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Błyskawiczny Newsletter NIPiP z 29 lipca 2016 r. nr 26.
29 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Wspólne stanowisko Prezes NRPiP, Prezes PTP i Przewodniczącej ZK OZZPiP.
29 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Reforma Radziwiłła | Rezydenci: szykujemy się do wspólnej walki.
Newsletter Medexpress.
.
29 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Likwidacja NFZ jest tylko "papierowa"? | Licea pielęgniarskie, czyli powrót do epoki kamienia łupanego.
Newsletter Medexpress.
.
28 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Narodowa Służba Zdrowia - resort zdrowia publikuje szczegóły reformy.
Newsletter Medexpress.
.
26 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Niepełnosprawni obawiają się zmian w refundacji wyrobów medycznych.
Newsletter Medexpress.
.
25 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Szanowna Pani /Szanowny Panie
W swojej pracy spotyka Pani/Pan codziennie wielu starszych pacjentów. W nadchodzących latach będzie ich jeszcze przybywać, w związku z postępującym starzeniem się polskiego społeczeństwa. Opieka nad tymi osobami nie jest łatwa. Starsi pacjenci charakteryzują się bowiem wielochorobowością, w ślad za którą często idzie stosowaniu wielu leków u jednego pacjenta. Zjawisko to, zwane polipragmazją (politerapią), niesie ze sobą realne zagrożenia, takie jak interakcje lekowe, działania niepożądane, a także wzrost kosztów leczenia.

W związku z tym w wielu krajach podejmowane są poszukiwania rozwiązań, które pomogłyby lepiej radzić sobie z problemem politerapii wśród osób starszych. Europejski Projekt SIMPATHY stawia sobie za cel poznanie tych rozwiązań.
Niniejszym zwracamy się do Pani/Pana o wzięcie udziału w badaniu SIMPATHY i podzielenie się z nami informacjami, czy zetknęła się Pani/Pan z rozwiązaniami, mogącymi poprawić zarządzanie problemem politerapii wśród osób starszych. Szczególnie zależy nam na udziale w badaniu pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy na co dzień stykają się z takimi problemami, a których głos nie zawsze jest w pełni słyszalny.

Aby wziąć udział w badaniu, proszę kliknąć poniższy link:

www.surveymonkey.com

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i anonimowy. Zgromadzone dane posłużą nam do opracowań naukowych, a także do zbudowania europejskiej strategii zarządzania politerapią wśród osób starszych. Z góry dziękujemy za czas poświęcony na udział w ankiecie!25 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Polmed przeciwko proponowanym zmianom w refundacji wyrobów medycznych | Będą licea pielęgniarskie?
Newsletter Medexpress.
.
22 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Pielęgniarki nie przyłączą się do wrześniowej manifestacji pracowników ochrony zdrowia?
Newsletter Medexpress.
.
22 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Pielęgniarki: Nie zgadzamy się na powrót liceum pielęgniarskiego | Czy polskie szpitale stać na płace minimalne?
Newsletter Medexpress.
.
20 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Ministerstwo Zdrowia broni wynagrodzenia minimalnego | Lekarze zadowoleni ze zmian w ustawie o działalności leczniczej.
Newsletter Medexpress.
.
20 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Czy po śmierci pacjenta tajemnica lekarska przestanie obowiązywać?.
Newsletter Medexpress.
.
18 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Ratownicy: projekt ustawy o wynagrodzeniu minimalnym to policzek dla wszystkich zawodów medycznych | Jest prawomocny wyrok w sprawie córki Bartłomieja Bonka.
Newsletter Medexpress.
.
15 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Pacjenci dopłacą do wyrobów medycznych? Ministerstwo odpowiada.
Newsletter Medexpress.
.
12 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Ile naprawdę zarabiają ratownicy medyczni? | To nie minister zdrowia decyduje o podwyżkach...
Newsletter Medexpress.
.
6 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Newsletter NIPiP nr 39 z dnia 1 lipca 2016 r..
1 Lipca 2016

Szanowni Państwo!


Protesty i podwyżki, czyli z dużej chmury mały deszcz | AOTMiT publikuje nowe wyceny świadczeń gwarantowanych. Kto zyskał?
Newsletter Medexpress.
.
29 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


Stanowisko NRPiP dot. POZ.
29 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


Tombarkiewicz zajmie się listą refundacyjną, Łanda odsunięty | Minister do lekarzy, lekarze do ministra
Newsletter Medexpress.
.
27 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


Z ogromnym niepokojem przyjęłam informację ( kopia w załączniku) o planowanych działaniach w kierunku powrotu kształcenia pielęgniarek na poziomie średnim, a tym samym całkowitego podporządkowania naszego zawodu środowisku lekarskiemu.
27 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Nie ma procedur przeszacowanych | Łanda: Ministerstwo zaprezentuje propozycje zmian w ustawie refundacyjnej. Kiedy?
Newsletter Medexpress.
.
21 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


Karczewski: Trzeba zwiększyć finansowanie systemu opieki zdrowotnej | Czy lekarze POZ przedłużą kontrakty z NFZ?
Newsletter Medexpress.
.
20 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


Pikieta Pielęgniarek i Położnych POZ.
17 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


Brak porozumienia z MZ. Rezydenci wyjdą na ulicę | Radziwiłł: nakłady na służbę zdrowia w Polsce są za niskie
Newsletter Medexpress.
.
16 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


Darmowe leki dla pacjentów 75+ | Cała prawda o zarobkach pielęgniarek
Newsletter Medexpress.
.
15 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


Błyskawiczny Newsletter NIPiP z 14 czerwca 2016 r. nr 25.
13 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


Jest porozumienie w Centrum Zdrowia Dziecka | Były minister zdrowia zatrzymany przez CBA. Są kolejni podejrzani
Newsletter Medexpress.
.
8 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


Pakiet onkologiczny wydłużył kolejki? | CZD: Problem ma cała Rada Ministrów
Newsletter Medexpress.
.
7 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6-VI-2016.
3 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


Kardiolodzy odpowiadają Łandzie | OZZL: Poniżany i lekceważony pracownik medyczny, to poniżany i lekceważony pacjent!
Newsletter Medexpress.
.
1 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


Szydło: pielęgniarki muszą godnie zarabiać, ale najważniejsi są mali pacjenci | NIK o kardiologii: W ciągu 10 lat wydatki NFZ na kardiologię wzrosły trzykrotnie
Newsletter Medexpress.
.
1 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


Radziwiłł: Proszę pielęgniarki, żeby wróciły do łóżek swoich ciężko chorych pacjentów | NIL kupuje jachty za pieniądze ze składek członkowskich lekarzy?
Newsletter Medexpress.
.
1 Czerwca 2016

Szanowni Państwo!


To już pewne: rezydenci wyjdą na ulice! | Lekarze mają zastąpić strajkujące pielęgniarki. Zgodnie z prawem?
Newsletter Medexpress.
.
27 Maja 2016

Szanowni Państwo!


Stanowisko WOIPIP w sprawie protestu pielęgniarek i położnych w Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka..
25 Maja 2016

Szanowni Państwo!


Strajk w Centrum Zdrowia Dziecka. Pielęgniarki mówią: dość
Newsletter Medexpress.
.
25 Marca 2016

Szanowni Państwo!


ZAPROSZENIE

Agenda spotkania - Pielęgniarki i położne dla zdrowia mieszkańców regionu

Szkolenie dla pielęgniarek - 10 czerwca 2016 r. Godzina 9.00-16.00

Włocławek OIPiP ul.Dziewinska 17

ZAPRASZAMY !

Zapisy w OIPiP Tel: 54 231 18 77

Więcej w dziale "SZKOLENIA".
17 Maja 2016

Szanowni Państwo!


W związku z zagrożeniem utratą samodzielności gospodarczej pielęgniarskich i położniczych podmiotów leczniczych w podstawowej opiece zdrowotnej. Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej rozpoczęło Akcja NAPISZ DO POSŁA. w załączeniu przesyłam adresy e -mail wszystkich 460 posłów ułożonych według województw oraz przykładowy list otwarty do powielania i wysłania do wszystkich parlamentarzystów. Oczywiście każda z pielęgniarek może napisać własne pismo.

Adresy posłów

List otwarty

List otwarty kspms

11 Maja 2016

Szanowni Państwo!


Konstanty Radziwiłł: za rządów PO-PSL polska służba zdrowia osiągnęła dno.
Newsletter Medexpress.
.
9 Maja 2016

Szanowni Państwo!


Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas składa życzenia z okazji Dnia Położnej..
9 Maja 2016

Szanowni Państwo!


PO zawiadamia CBA i NIK w sprawie 16 mln dotacji Radziwiłła | POZ: stawka bazowa 144 zł dla wszystkich lekarzy.
Newsletter Medexpress.
.
4 Maja 2016

Szanowni Państwo!


Newsletter NIPiP nr 38 z dnia 29 kwietnia 2016.
25 Kwietnia 2016

Szanowni Państwo!


Mapa dojazdu do Uzdrowiska

25 Kwietnia 2016

Szanowni Państwo!


Kongres POZ organizowany przez Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych.
22 Kwietnia 2016

Szanowni Państwo!


Kontraktowanie POZ do końca 2016 r. Jakie zasady? | Ostre słowa pielęgniarek pod adresem związków zawodowych
Newsletter Medexpress.
.
21 Kwietnia 2016

Szanowni Państwo!


Wydaliśmy 1,2 mld zł na profilaktykę. Jakie efekty? | Wojna o podwyżki czy okazja do reformy?
Newsletter Medexpress.
.
20 Kwietnia 2016

Szanowni Państwo!


Ogólnopolska kampania społeczna- bezpłatne interaktywne warsztaty z niezależnymi ekspertami dla środowiska położniczego.
18 Kwietnia 2016

Szanowni Państwo!


Jest wyrok w sprawie przychodni, która nie chciała wydać oryginału dokumentacji medycznej | Farmaceuci chcą być niezależni.
Newsletter Medexpress.
.
15 Kwietnia 2016

Szanowni Państwo!


Najnowszy raport WHO na temat cukrzycy. Przybywa chorych! | NIK: spada liczba szczepionych dzieci.
Newsletter Medexpress.
.
6 Kwietnia 2016

Szanowni Państwo!


Kartka.
17 Marca 2016

Szanowni Państwo!


ZAPROSZENIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku oraz Uzdrowisko Wieniec-Zdrój


serdecznie zapraszają

na konferencję w ramach XXV-lecia Obchodów Samorządu Pielęgniarek i Położnych,
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Krajowego Dnia Położnej:

"Nasza praca i życie"

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7.05.2016 r.

w Pensjonacie Welness & SPA "Jutrzenka" w Wieńcu Zdroju

Więcej w dziale "KONFERENCJE".
10 Marca 2016

Szanowni Państwo!


"Gdyby mogły wybierać jeszcze raz, też chciałby zostać pielęgniarkami".
10 Marca 2016

Szanowni Państwo!


Stanowisko nr 4 NRPiP z 8 marca 2016 r. w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej .


24 Luty 2016

Szanowni Państwo!


Informacja nr 14/2016 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNPR) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi .
8 Luty 2016

Szanowni Państwo!


Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału .
25 Stycznia 2016

Szanowni Państwo!


Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Włocławku za VI Kadencję.
21 Stycznia 2016

Szanowni Państwo!


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2015.
15 Stycznia 2016

Szanowni Państwo!


Komisja Zdrowia bez darmowych leków dla seniorów | Tysiące pielęgniarek bez podwyżek.
Newsletter Medexpress.
.
4 Stycznia 2016

Szanowni Państwo!


INFORMACJA DLA LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FELCZERÓW, PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI REFUNDOWANE


Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 roku, został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami uprawnionymi.

Dla osób uprawnionych, które posiadają aktualną umowę na wystawianie recept refundowanych, zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady pobierania numerów recept refundowanych nie ulegają zmianie. Dotychczasowe umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016 roku, przed tym terminem konieczne będzie zaktualizowanie swoich danych w portalu.

Dla osób uprawnionych, które są zatrudnione u świadczeniodawców, zasady zaopatrywania w numery recept nie ulegają zmianie.

Osoby uprawnione, które nie korzystały dotąd z możliwości wystawiania recept refundowanych, aby skorzystać z tego uprawnienia, winny zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższej instrukcji.

INSTRUKCJA

Osobami uprawnionymi są osoby posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wykaz miejsc w których można złożyć dokumenty i uzyskać szczegółowe informacje dostępne są na stronach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

1. Oddział K-P OW NFZ w Bydgoszczy ul. Słowackiego 3 pok.404 i 402
2. Delegatura K-P OW NFZ w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30
3. Delegatura K-P OW NFZ we Włocławku ul. Kilińskiego 16Archiwum wiadomości:

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012


Idź do góry
Get Adobe Flash player