Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player


Wysokość składki członkowskiej w 2016 roku
dla osób wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej uległa obniżeniu i wynosi

32,10 zł miesięcznie i obowiązuje od 01.01.2016r.

Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK O/Włocławek
98 1500 1780 1217 8005 7933 0000

Rekomendacja KOPiP

ORPiP wydaje zalecenie w zakresie rozdziału dodatkowych środków z NFZ przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki w okresie od 01 września 2015r. ( Rozporządzenie MZ z dnia 8 września 2015r). Rekomendujemy, aby w/w środki były przyznane w równej wysokości na wszystkie wykazane Pielęgniarki i Położne z zachowaniem proporcji w stosunku do przepracowanych godzin, w danym miesiącu. Czyli równoważnik etatu przeliczyć należy na stawkę godzinową i naliczyć każdej pracującej w danym miesiącu pielęgniarce proporcjonalnie do ilości godzin z harmonogramu.16 Stycznia 2017

Szanowni Państwo!


Idą zmiany...
Newsletter Medexpress
13 Stycznia 2017

Szanowni Państwo!


Podwyżki niedofinansowane | Co pacjentów czeka w 2017 roku?
Newsletter Medexpress
11 Stycznia 2017

Szanowni Państwo!


Ankieta dotycząca świadomości społeczeństwa na temat roli pielęgniarki, położnej w POZ
Archiwum wiadomości:

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012


Idź do góry
Get Adobe Flash player