Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Wysokość składki członkowskiej w 2015 roku
dla osób wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej wynosi

41,40 zł miesięcznie i obowiązuje od 01.01.2015r.

Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK O/Włocławek
98 1500 1780 1217 8005 7933 0000

27 Marzec 2015

Szanowni Państwo!


Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach organizuje w okresie wakacyjnym aktywny 7-dniowy wypoczynek. W ramach ceny tj. 550 zł + ubezpieczenie (około 30 zł) Fundacja zapewnia noclegi, całodzienne wyżywienie, wyjazdy: Zakopane, Czorsztyn, Niedzica, Krościenko, Szczawnica oraz na spływ Dunajcem i 2,5h pobyt - kąpiel w wodach termalnych.

Terminy pobytu
31.05 - 6.06
7.06 - 13.06
23.06 - 4.07
5.07 - 11.07
12.07 - 18.07
19.07 - 25.07
26.07 - 1.08
2.08 - 8.08
9.08 - 15.08
16.08 - 22.08
23.08 - 29.08

W wymienionych terminach wypoczynek odbędzie się przy co najmniej 30-50 uczestników.

Informacji udzielamy i zgłoszenia przyjmujemy do 30 IV 2015r drogą e-mailową:
biuro@fundacja-almach.org.pl

Istnieje możliwość dodatkowych terminów. Przyjazd do ośrodka we własnym zakresie
lub dla grup zorganizowanych 9,15,30-40 osób za dodatkową opłatą busem lub autokarem.
16 Marzec 2015

Szanowni Państwo!


16 Marzec 2015

Szanowni Państwo!


REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WŁOCŁAWEK .
16 Marzec 2015

Szanowni Państwo!


Regulamin działania Okręgowej Komisji Wyborczej.
16 Marzec 2015

Szanowni Państwo!


Zapraszamy Panie położne do udziału w warsztatach na temat : Komunikacjiinterpersonalnej oraz umiejętności udzielania wsparcia kobietom w okresie okołoporodowym.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Okręgowej Izby we Włocławku ul Dziewińska 17 w dniu 9 kwietnia 2015r. o godzinie 10.00.
Przewidywany czas zakończenia warsztatów to godzina 14.00
Ilość miejsc ograniczona , decyduje kolejność zgłoszeń .
Zgłoszeń można dokonywać osobiście w siedzibie Okręgowej Izby lub pod numerem : 54 231 18 77

Warsztaty organizowane są pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego mgr Janiny Wronieckiej

Warsztaty poprowadzi:
Psycholog Łukasz Mazur2 Marzec 2015

Szanowni Państwo!


Zaproszenie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego do udziału Pań położnych województwa Kujawsko- Pomorskiego w warsztatach na temat komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności udzielania wsparcia kobietom w okresie okołoporodowym..
12 Luty 2015

Szanowni Państwo!


Informacja nr10/2015 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP R) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
12 Luty 2015

Szanowni Państwo!


KOMUNIKAT nr 1 Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi i Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Łodzi .
9 Luty 2015

Szanowni Państwo!


Nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku ogłasza nabór na:
- specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego;
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 lutego 2015 r. Zapisy i informacje - Wydział Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku, ul. Okrzei 94, pok. 15, 87-800 Włocławek, tel. 660 714 048.23 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


List otwarty do Premier Rządu Rzeczypospolitej Poslkiej
23 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


Informacja nr 9/2015
z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju
Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP R)
przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
23 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2014

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydziału Zdrowia - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego:

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalność lecznicząobowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ). Obowiązek ten dotyczy również indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z informacją na stronie startowej Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ), sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Jako podmiot koordynujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia przypominamy o obowiązku przekazania danych statystycznych za 2014 r. zgodnie z wzorami formularzy sprawozdawczych o symbolu MZ odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.

Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy i formy przekazania danych sprawozdawczych zawierają komunikaty umieszczone na stronach internetowych Wydziału Zdrowia: www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie:www.csioz.gov.pl.15 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!
9 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


Stanowisko Konsultantów Krajowych w sprawie ICNP (R)
9 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


Biuletyn ICNP(R)
9 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla pielęgniarek, pt. ,,Zasady leczenia ran w środowisku wilgotnym - system Medisorb''.Prowadząca Iwona Głowacka- konsultant medyczny TZMO

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 Marca 2015 we Włocławku, w siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych o godzinie 14.00

Przewidziana jest przerwa kawowa oraz materiały dla uczestników.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Izby lub pod numerem telefonu: 054 231 18 77.

Serdecznie zapraszamy.9 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!

Uwaga!!!


Konferencja pt. "Postępowanie z raną przewlekłą" , która miała odbyć się w dniu 23 stycznia 2015 we Włocławku, z przyczyn od nas niezależnych została odwołana. Osoby, które dokonały wpłaty organizator konferencji będzie kontaktował się osobiście.
Przepraszamy.Archiwum wiadomości:

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012


Idź do góry
Get Adobe Flash player