Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player


Składka członkowska dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej lub wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie wykreśliły się z rejestru okręgowej izby w

2017 roku wynosi 33,03 zł

Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK O/Włocławek
98 1500 1780 1217 8005 7933 0000

Rekomendacja KOPiP

ORPiP wydaje zalecenie w zakresie rozdziału dodatkowych środków z NFZ przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki w okresie od 01 września 2015r. ( Rozporządzenie MZ z dnia 8 września 2015r). Rekomendujemy, aby w/w środki były przyznane w równej wysokości na wszystkie wykazane Pielęgniarki i Położne z zachowaniem proporcji w stosunku do przepracowanych godzin, w danym miesiącu. Czyli równoważnik etatu przeliczyć należy na stawkę godzinową i naliczyć każdej pracującej w danym miesiącu pielęgniarce proporcjonalnie do ilości godzin z harmonogramu.21 Luty 2017

Szanowni Państwo!
17 Luty 2017

Szanowni Państwo!


Czarne chmury nad siecią szpitali | Hamankiewicz o Radziwille: punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Newsletter Medexpress
10 Luty 2017

Szanowni Państwo!


Pielęgniarki spotkały się z wiceminister zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko | Raport WHC: 2 lata pakietu onkologicznego.
Newsletter Medexpress
7 Luty 2017

Szanowni Państwo!


15 lutego obchodzimy Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego
7 Luty 2017

Szanowni Państwo!


Maria Ochman o reformach Radziwiłła: Chaos i stracony czas | Konstanty Radziwiłł powiedział, kiedy rząd przyjmie ustawę o sieci szpitali
Newsletter Medexpress
1 Luty 2017

Szanowni Państwo!


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2016
24 Stycznia 2017

Szanowni Państwo!


Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 2017 roku
24 Stycznia 2017

Szanowni Państwo!


Zmiany w kierownictwie resortu zdrowia. Jest nowy wiceminister
Newsletter Medexpress
16 Stycznia 2017

Szanowni Państwo!


Idą zmiany...
Newsletter Medexpress
13 Stycznia 2017

Szanowni Państwo!


Podwyżki niedofinansowane | Co pacjentów czeka w 2017 roku?
Newsletter Medexpress
11 Stycznia 2017

Szanowni Państwo!


Ankieta dotycząca świadomości społeczeństwa na temat roli pielęgniarki, położnej w POZ
Archiwum wiadomości:

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012


Idź do góry
Get Adobe Flash player