Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Wysokość składki członkowskiej w 2015 roku
dla osób wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej wynosi

41,40 zł miesięcznie i obowiązuje od 01.01.2015r.

Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK O/Włocławek
98 1500 1780 1217 8005 7933 0000

12 Luty 2015

Szanowni Państwo!


Informacja nr10/2015 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP R) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
12 Luty 2015

Szanowni Państwo!


KOMUNIKAT nr 1 Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi i Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Łodzi .
9 Luty 2015

Szanowni Państwo!


Nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku ogłasza nabór na:
- specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego;
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 lutego 2015 r. Zapisy i informacje - Wydział Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku, ul. Okrzei 94, pok. 15, 87-800 Włocławek, tel. 660 714 048.23 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


List otwarty do Premier Rządu Rzeczypospolitej Poslkiej
23 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


Informacja nr 9/2015
z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju
Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP R)
przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
23 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2014

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydziału Zdrowia - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego:

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalność lecznicząobowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ). Obowiązek ten dotyczy również indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z informacją na stronie startowej Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ), sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Jako podmiot koordynujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia przypominamy o obowiązku przekazania danych statystycznych za 2014 r. zgodnie z wzorami formularzy sprawozdawczych o symbolu MZ odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.

Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy i formy przekazania danych sprawozdawczych zawierają komunikaty umieszczone na stronach internetowych Wydziału Zdrowia: www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie:www.csioz.gov.pl.15 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!
9 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


Stanowisko Konsultantów Krajowych w sprawie ICNP (R)
9 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


Biuletyn ICNP(R)
9 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla pielęgniarek, pt. ,,Zasady leczenia ran w środowisku wilgotnym - system Medisorb''.Prowadząca Iwona Głowacka- konsultant medyczny TZMO

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 Marca 2015 we Włocławku, w siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych o godzinie 14.00

Przewidziana jest przerwa kawowa oraz materiały dla uczestników.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Izby lub pod numerem telefonu: 054 231 18 77.

Serdecznie zapraszamy.9 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!

Uwaga!!!


Konferencja pt. "Postępowanie z raną przewlekłą" , która miała odbyć się w dniu 23 stycznia 2015 we Włocławku, z przyczyn od nas niezależnych została odwołana. Osoby, które dokonały wpłaty organizator konferencji będzie kontaktował się osobiście.
Przepraszamy.Archiwum wiadomości:

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012


Idź do góry
Get Adobe Flash player