Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Wysokość składki członkowskiej w 2016 roku
dla osób wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej uległa obniżeniu i wynosi

33,38 zł miesięcznie i obowiązuje od 01.01.2016r.

Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK O/Włocławek
98 1500 1780 1217 8005 7933 0000

Rekomendacja KOPiP

ORPiP wydaje zalecenie w zakresie rozdziału dodatkowych środków z NFZ przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki w okresie od 01 września 2015r. ( Rozporządzenie MZ z dnia 8 września 2015r). Rekomendujemy, aby w/w środki były przyznane w równej wysokości na wszystkie wykazane Pielęgniarki i Położne z zachowaniem proporcji w stosunku do przepracowanych godzin, w danym miesiącu. Czyli równoważnik etatu przeliczyć należy na stawkę godzinową i naliczyć każdej pracującej w danym miesiącu pielęgniarce proporcjonalnie do ilości godzin z harmonogramu.25 Stycznia 2016

Szanowni Państwo!


Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Włocławku za VI Kadencję.
25 Stycznia 2016

Szanowni Państwo!


Uchwała Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016.
21 Stycznia 2016

Szanowni Państwo!


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2015.
15 Stycznia 2016

Szanowni Państwo!


Komisja Zdrowia bez darmowych leków dla seniorów | Tysiące pielęgniarek bez podwyżek.
Newsletter Medexpress.
.
4 Stycznia 2016

Szanowni Państwo!

INFORMACJA DLA LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FELCZERÓW, PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI REFUNDOWANE


Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 roku, został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami uprawnionymi.

Dla osób uprawnionych, które posiadają aktualną umowę na wystawianie recept refundowanych, zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady pobierania numerów recept refundowanych nie ulegają zmianie. Dotychczasowe umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016 roku, przed tym terminem konieczne będzie zaktualizowanie swoich danych w portalu.

Dla osób uprawnionych, które są zatrudnione u świadczeniodawców, zasady zaopatrywania w numery recept nie ulegają zmianie.

Osoby uprawnione, które nie korzystały dotąd z możliwości wystawiania recept refundowanych, aby skorzystać z tego uprawnienia, winny zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższej instrukcji.

INSTRUKCJA

Osobami uprawnionymi są osoby posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wykaz miejsc w których można złożyć dokumenty i uzyskać szczegółowe informacje dostępne są na stronach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

1. Oddział K-P OW NFZ w Bydgoszczy ul. Słowackiego 3 pok.404 i 402
2. Delegatura K-P OW NFZ w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30
3. Delegatura K-P OW NFZ we Włocławku ul. Kilińskiego 16Archiwum wiadomości:

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012


Idź do góry
Get Adobe Flash player